środa, 6 kwietnia 2011

Przykładowe bajki na lęki (schematy opowiadań)

Misiulek w przedszkolu

1. Główny temat — lęk przed porzuceniem, w tym przypadku przed porzuceniem w przedszkolu. Lękowi temu przeciwstawia się   uświadomienie, że jest się bardzo kochanym, a zatem porzucenie nie grozi;
           - uczenie innego myślenia o przedszkolu.
 2. Główny bohater — mały miś, który boi się przedszkola. Lęk, jaki odczuwa,
      obniżany jest przez:
- uświadomienie, co było powodem lęku przed przedszkolem,
- danie wsparcia,
- nabycie innego myślenia o przedszkolu.
 3. Wprowadzone postacie — rodzice-misie oraz kukiełka redukują lęk, bo:
     jak można sobie z lękiem poradzić, uczą rozwiązywania trudnych sytuacji,
     kreują atmosferę akceptacji i zrozumienia, umożliwiają przeżycie przez
     bohatera sukcesu.
 4. Tło opowiadania — typowe sytuacje, jakie przytrafiają się przedszkolakom.
     W bajce są elementy uświadamiają przyczyny lęku, wskazują,
     humorystyczne, a zakończenie pogodne i optymistyczne.

Zuzi-Buzi

 1. Główny temat — lęk związany z separacją od matki. Lęk ten powoduje
poczucie zagrożenia, osamotnienia, a nawet porzucenia i może generować na zasadzie przeniesienia reakcji lękowej również inne lęki, jak choćby lęk przed dzikimi zwierzętami. Przeciwwagą dla lęku separacyjnego i lęku przed dzikimi zwierzętami są:
  nabycie przez bohatera nowych kompetencji, co daje poczucie siły i ważności,
  rozbudzenie zainteresowań,
  radość z nawiązania przyjaźni.
 2. Główny bohater — zajączek Zuzi-Buzi, przeżywający lęki uwarunkowane
samotnością. Odczucia lękowe są bardzo dokładnie opisane, ujęte przyczynowo, tzn. ukonkretnione. Redukcja leku dokonuje się przez:
  nabycie nowych kompetencji,
  przyswojenie sobie innego myślenia o sytuacji lękotwórczej,
  budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
 3. Wprowadzona postać — myszka, która powoduje:
— zwerbalizowanie lęku,
— uczenie skutecznego sposobu radzenia sobie z lękiem poprzez inne
      myślenie o lęku i nabycie nowych kompetencji,
— kreowanie pozytywnego nastroju emocjonalnego,
— danie wsparcia poprzez ofiarowanie przyjaźni,
— przejawianie postawy akceptującej i rozumiejącej.
4. Tło opowiadania — przedstawiona sytuacja jest typowa; dziecko zostaje
     samo w domu i wówczas pojawia się paraliżujący lęk. W bajce kreowana jest
     pogodna atmosfera emocjonalna.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz