niedziela, 10 kwietnia 2011

ILUSTRACJE I INNE POMOCE AUDIOWIZUALNE podczas pracy z książką

W przedszkolu w pracy z książką ważną sprawą jest umiejętne korzystanie z ilustracji związanej z tekstem, która go uzupełnia, objaśnia i wzbogaca. Ilustracja jest elementem książki i czasopisma, która ogromnie wzbogaca przeżycia związane z utworem literackim, budzi aktywność poznawczą, umiejętność spostrzegania, porównywania, rozumienia języka linii, formy i barwy. Ilustracje w książkach, ze względu na ich format, wykorzystać można przede wszystkim w kontaktach indywidualnych i pracy z niewielką grupą dzieci. Dziecko ogląda obrazki, nauczyciel zachęca je, aby spróbowało powiedzieć o czym opowiada książka i wybrać najładniejszy obrazek itp. Czasem oglądanie ilustracji jest sposobem zaciekawienia dziecka książką, punktem wyjścia do zajęć i zabaw związanych z utworem literackim.
Ilustracje mogą być także tematem zajęć z całą grupą, ale do tego potrzebna jest większa liczba egzemplarzy tej samej książki lub czasopisma. Obok ilustracji książkowych w pracy przedszkola można wykorzystać inne pomoce graficzne, które spełniają istotną funkcję w wychowaniu plastycznym dzieci. Duże walory wyzwalające pomysłowość i inicjatywę przedszkolaków mają zestawy elementów do tablic flanelowych, które można komponować w różne obrazy. Utwory literackie stały się także treścią przeźroczy wykorzystywanych w pacy przedszkola. Dużą pomocą w pracy z książką są magnetofony. Można z nich korzystać przy nagrywaniu wypowiedzi dzieci i przekazywaniu przykładów kultury żywego słowa na podstawie utworów literackich .

Wiele dyskusji wzbudził już w latach 60-tych problem korzystania z filmu i telewizji w
przedszkolu. Początkowo psychologowie i lekarze bardzo krytycznie ustosunkowali się do audycji telewizyjnych i filmu w wychowaniu przedszkolnym. Poglądy te, w miarę powiększania się zasięgu telewizji, uległy pewnej ewolucji. W wyniku badań uznano inspirującą rolę wybranych audycji telewizyjnych i filmów opartych na watkach literackich, podkreślając przy tym konieczny udział i świadome oddziaływanie nauczycieli w tej dziedzinie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz